Akademi Kreyòl Ayisyen lanse mwa selebrasyon lang ak kilti kreyòl 2023 a

Se sou tèm “Lang kreyòl ayisyen: yon zouti pou devlòpman dirab”, Akademi Kreyòl Ayisyen lanse mwa selebrasyon lang ak kilti kreyòl, vandredi 6 oktòb 2023 a, nan otèl Le Plaza.

Se sou tèm “Lang kreyòl ayisyen: yon zouti pou devlòpman dirab”, Akademi Kreyòl Ayisyen lanse mwa selebrasyon lang ak kilti kreyòl, vandredi 6 oktòb 2023 a, nan otèl Le Plaza. Nan yon pwogramasyon wòdpòte ki marye mizik, pwezi, diskou, omaj, twoubadou, teyat, dans, seremoni lansman an dewoule an prezans divès akademisyen, kreyolis, pèsonalite nan sektè kiltirèl ayisyen an ak nan administrasyon piblik la. Pandan tout mwa oktòb

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.