Silans konfyans: yon kado lanmou

Michel-Ange Hyppolite Silans Konfyans se yon jounal entim, kote otè a pran libète pou li ban nou yon apèsi sou lavi li apati pawòl li mete nan bouch 2 moun ki renmen adistans: Makòs epi Siwèl.

Par Michel-Ange Hyppolite
Par Michel-Ange Hyppolite
17 mars 2023 | Temps de lecture : 5 min

Michel-Ange Hyppolite

Silans Konfyans se yon jounal entim, kote otè a pran libète pou li ban nou yon apèsi sou lavi li apati pawòl li mete nan bouch 2 moun ki renmen adistans: Makòs epi Siwèl. Amezi lektè a ap feyte paj liv la, se amezi li pral viv sezisman, kè kontan moun yo, toumant yo, womans yo  ansanm avèk rèv yo ap pote byen fon nan kè yo. Lektè a va genyen, tou, yon okazyon pou li dekouvri chanjman otè a ta renmen wè nan sosyete nou an apati  relasyon lanmou 2 moun sa yo.

Tankou prefasye a di li nan se

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.

Réagir à cet article

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

Pas de commentaire

Les commentaires sont ouverts à tous les inscrits. Ils font l'objet de modération. Ils seront supprimés s'ils sont jugés non conformes à la charte .

Réservé aux inscrits

Veuillez vous connecter ou créer un compte pour pouvoir commenter cet article.