Espektak nan lari twoup teyat Top Akabi nan vil Pòdepè

Jou mèkredi 8 mas 2023 a, nan kontèks Jounen entènasyonal dwa fanm, Twoup Teyat Top Akabi òganize yon espektak teyat lari ki simen plezi, kiryozite ak bèl anbyans nan plizyè katye nan vil Pòdepè.

Par Anivince Anervé Jean Baptiste  anivincejeanbaptiste25@gmail.com
Par Anivince Anervé Jean Baptiste anivincejeanbaptiste25@gmail.com
14 mars 2023 | Temps de lecture : 3 min

Jou mèkredi 8 mas 2023 a, nan kontèks Jounen entènasyonal dwa fanm, Twoup Teyat Top Akabi òganize yon espektak teyat lari ki simen plezi, kiryozite ak bèl anbyans nan plizyè katye nan vil Pòdepè. Plis pase 10 komedyen, pami yo de (2) fanm ki pote yo chak yon kwa nwa ak yon vwal blan tache ak yon wouj vif, t ap siyonnen divès ri nan Site Kapwa Lamò a pou mande respekte dwa fanm yo epi sispann vyòl ak vyolans, kèlkewa fòm vyolans lan sou fanm yo. Soti nan ri Lopital, pase nan ri Notredam pou vin ateri devan Katedral Imakile Konsepsyon,

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.

Réagir à cet article

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

Pas de commentaire

Les commentaires sont ouverts à tous les inscrits. Ils font l'objet de modération. Ils seront supprimés s'ils sont jugés non conformes à la charte .

Réservé aux inscrits

Veuillez vous connecter ou créer un compte pour pouvoir commenter cet article.