Besoin de poème

Kò mwen se yon ti bato

Publié le 2022-08-12 | lenouvelliste.com

Pou Laureta…

mwen founi je gade lorizon

k ap pase byen chèlbè nan miwa nawè w

m anvi manyen brid

ki mawonnen toutotou emosyon nou

simbi ap navige nan dènye bras kò w

m anvi voye kò m jete palòtbò toutantye

apre sa

m ava bliye kote m soti

ata menm kote m prale

sa sèlman mwen va sonje

se kò m ki tounen ti bato andezo

pou l pèdi andidan kò w

lanm lanmou kapote m

ap mennen m bwote m pote ale

si mwen fè nofraj nan listwa w

pa bliye se pou premye fwa

van pral abiye an kola kenz

genyen yon forè sitèlman bèl ki abite w

mwen pa fouti imajine

ki kalite pwezi k ap devide ladan

mwen wè yon makòn nyaj

deplwaye menm koulè ak soufrans mwen

nan glè lonbrit ou k ap vini pran fre m

chak moso kò mwen simaye

miyèt pa miyèt krabinen nèt ale

nan kat kwen lanmè ki separe vant ou.

epi kè w ap sonnen

lantèman mwen pou katrè

an reyalite mwen pa fouti konprann

si se sou batman kè w

lemonn ap galope

ap galonnen

yo te toujou di mwen

toutotou w se kabichay yon paradi ki pèdi

yon paradi jete bliye ranmase sonje 

epi ti moso pa ti moso

mwen pran ranmase yo

rasanble tou sa ki rete nan mwen

pou mwen bati

yon bèl ti vil andidan kò w

yon peyi soumaren

k ap flote pou mennen m jwe nan letènite w

konsa

m ava prete ou san mwen

twa degout mwen jete sou atè miyò ou

pou mwen sa brase mòtye

pou mwen sa konstui ansanm ak ou

divès ti vil disèt wotè lensoulòt nan kò w

poumon ou va sèvi friz

repirasyon mwen

trip nan kò w

branch lorye ki separe dig vid

ki aliyen nan tout paraj powèm nan

mizè nou menm gentan tounen misèk

pou bare krèm lanmou

k ap chape nan evaporasyon

mwen renmen wè lè tan an tou dousman

ap kabicha sou zèpòl mwen

pandan m ap fè lasisin ak yon moso rega w

ladouskivyen k ap fonn sou prent lang mwen

zèpon tan an se sapatann

ki metamòfoze nan mwen

andezo mwen vin pa moun ankò

dedouble mwen plis sanble

yon galaksi kalbas ki fèmen andidan w

payèt etensèl ki sot nan mwen yo

piwèt k ap koule desann nan tchòk la

pou mwen byen di w Loreta

kò m pa pou mwen ankò

kò mwen se premye planèt

ki an òbit nan inivè ou

mwen te toujou anvi kreye yon sivilizasyon

k ap pran chè andidan kò w

mwen se gadò yon pèp an myèl mòk

k ap niche maleng

listwa kite sou po l

yon ti landeng k ap kimen anba batwèl

timanman !

mwen pa sèl solèy k ap kouri pou syèl pouri

m rekonèt vwalakte pa sèl tras k ap

sikile pye atè nan tout ti koridò souri w

o o o

fè m wè tèt mwen non

pati an zigzag

nanvant loseyan

lanina lapennta lasanntamariya

fè m wè m Chili

fè m wè m Brezil

foumi fou nan tout antiy ki egziste yo

lavi sèch nan tounen n

yo plen nanm zansèt yo dloje

lanmè pa t dwe bwè souverènte

vin jwenn

mwen se yon zwazo san fason

zèl mwen bat pou tout filozofi k ap bwè moun

pou tout bataklan ki disparèt nan fenèt vivasyon

adjikoko nou kwoke nan fasad kache mo yo

mezanmi

sa k ta di sa

nan chagren yon peyi an pèdisyon

yon rèv pandye tèt anba

lespri timaymay yo kase debout

fatra fè kaynan mitan lari

mwen fou kon lalin

k ap bouske dènye katye l

m chita chita m nan soperiye lonbray mwen

m ap gade tout etranje

k ap degobye sou premye janvye n

Loreta Loreta Loreta

poukisa bote w

pat sèl sous lakreyasyon

ladan

nouta brase soufrans nou

etenn doulè k ap jwe marèl ak dlo je n

mwen sonje lanmou avèk sèt zèl li yo

k ap bat san rete nan anvi nou

andezo

mwen sonje chak grenn letènite

mwen te plante andidan vant ou

premye fwa mwen te anvi

pase nan batan fenèt kò w

al pran fre palòtbò yon monn etènèl

al keyi rèv lorizon

Douglas Zamor douglaszamor@yahoo.fr
Auteur


Réagir à cet article