Besoin de poème

Kò mwen se yon ti bato

Pou Laureta… mwen founi je gade lorizon k ap pase byen chèlbè nan miwa nawè w m anvi manyen brid ki mawonnen toutotou emosyon nou simbi ap navige nan dènye bras kò w m anvi voye kò m jete palòtbò toutantye apre sa m ava bliye kote m soti ata menm kote m prale sa sèlman mwen va sonje se kò m ki tounen ti bato andezo pou l pèdi andidan kò w lanm lanmou kapote m ap mennen m bwote m pote ale si mwen fè nofraj nan listwa w pa bliye se pou premye fwa van pral abiye an kola kenz genyen yon forè sitèlman bèl ki abite w mwen pa fouti imajine ki kalite pwezi k ap devide ladan mwen wè yon makòn nyaj deplwaye menm koulè ak soufrans mwen nan glè lonbrit ou k ap vini pran fre m chak moso kò mwen simaye miyèt pa miyèt krabinen nèt ale nan kat kwen lanmè ki separe vant ou.

Par Douglas Zamor douglaszamor@yahoo.fr
Par Douglas Zamor douglaszamor@yahoo.fr
12 août 2022 | Lecture : 5 min

Pou Laureta…

mwen founi je gade lorizon

k ap pase byen chèlbè nan miwa nawè w

m anvi manyen brid

ki mawonnen toutotou emosyon nou

simbi ap navige nan dènye bras kò w

m anvi voye kò m jete palòtbò toutantye

apre sa

m ava bliye kote m soti

ata menm kote m prale

sa sèlman mwen va sonje

se kò m ki tounen ti bato andezo

pou l pèdi andidan kò w

lanm lanmou kapote m

ap mennen m bwote m pote ale

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.

Réagir à cet article

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

Pas de commentaire

Les commentaires sont ouverts à tous les inscrits. Ils font l'objet de modération. Ils seront supprimés s'ils sont jugés non conformes à la charte .

Réservé aux inscrits

Veuillez vous connecter ou créer un compte pour pouvoir commenter cet article.