Piblikasyon

Akademi Kreyòl Ayisyen soti Dezyèm Rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an

                     Apre piblikasyon, nan mwa jen 2017, Premye Rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) fenk soti yon Dezyèm Rezolisyon sou òtograf lang lan.