Akademi Kreyòl Ayisyen an selebre 5è anivèsè l

Akademi Kreyòl Ayisyen an selebre 5è anivèsè l, jodi 4 desanm 2019 la, nan lokal li, nan ri Marguerites, Turgeau. Sa fè 5 lane depi Leta ayisyen te kreye enstans sa nan peyi Ayiti pou regile lang kreyòl la. Nan okazyon sa, responsab yo te òganize yon jounen pòt louvri, epitou pale ak laprès sou tout sa akademi an reyalize deja pandan 5 lane pase yo, ak sa yo genyen pou yo reyalize nan lane k ap vini yo.

Par Elien Pierre  elienpierre60@yahoo.com
Par Elien Pierre elienpierre60@yahoo.com
04 décembre 2019 | Lecture : 2 min

« Nan non Akademi an, mwen voye yon gwo kout chapo pou tout enstitisyon piblik kou prive ki se patnè AKA. Kolaborasyon yo pandan 5 lane sa yo pèmèt lespwa boujonnen, e jodi a peyi Ayiti kapab fyè paske li genyen yon enstitisyon k ap travay pou fè lang popilasyon an respekte kòmsadwa. Nou fyè konstate tout ayisyen esprime yo lib e libè an kreyòl », nou t ap site prezidan konsèy administrasyon Akademi Kreyòl Ayisyen an, monseyè Pierre André Pierre, nan diskou li te bay, mèkredi ki te 4 desanm lan, nan okazyon 5è anivèsè Akademi Kr

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.

Réagir à cet article

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

Pas de commentaire

Les commentaires sont ouverts à tous les inscrits. Ils font l'objet de modération. Ils seront supprimés s'ils sont jugés non conformes à la charte .

Réservé aux inscrits

Veuillez vous connecter ou créer un compte pour pouvoir commenter cet article.