An nou fè 2 kabès olye pou n rete nan lave men siye atè

Yon konparezon ant politik sou lang ansèyman nan Refòm Joseph C. Bernard (1982) ak nan « Cadre d'Orientation Curriculaire » (MENFP, 2021)

ENTWODIKSYON

Depi Minis Nesmy Manigat retounen nan Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) nan mwa novanm 2021, li lanse plizyè demach k ap sible yon chanjman radikal nan wòl lang kreyòl ak franse nan sistèm lekòl ann Ayiti. Deba k ap fèt jounen jodi a sou demach sa yo ofri anpil opòtinite ak defi pou peyi a. Men, nou dwe fè jefò pou n pa pran zannanna pou sizàn. Enben, atik sa a pral ede n konprann anje ki makonnen nan demach refòm&nb

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.

Lire aussi