Sammuel Clermont

«Vavari», yon powèm Danmbala

Publié le 2021-01-12 | Le Nouvelliste

Yon pwezi se yon sous k ap koule, janmen seche. Pwezi se plezi, se pataj. Pataj sansibilite, pataj esperyans. Se yon fòs dinamik ki kapab akonpanye chanjman tou. Nan ti tan mwen fè m ap lote mo sou latè, mwen rive wè lavi pa t ap fouti gen tout sans li san pwezi. Poudayè, lavi se pwezi epi pwezi se lavi. Anvan tout bagay te egziste nan inivè a, pwezi te deja la. Mwen konnen gen powèt ki viv sèlman pou pwezi jiskaske pwezi moute nan tèt yo. jiskaske pwezi plen tèt yo. Lanmou yo gen pou mètrès la fè yo tounen chwal li. Nou gen ekzanp Carl Brouard pou literati frankofòn ayisyen an. Si se vre pwezi se mistè ki itilize moun kòm kanal osnon medyòm pou li pran parad, se menmjan an, pou ou rive espantan sou yon fraz (Vèpwezi) powetik, se fil ki soti nan gòj chak grenn mo ki makònen ansanm ki ba w sansibilite a.


Ebyen, Sammuel Clermont (Dyaman Nwa) pote pou nou «VAVARI», yon powèm Danmbala, remye liv pwezi li nan lang Moriso Lewa a, ki jwenn fonnanm li nan reyalite n ap viv chak jou a. « Powèm Danmbala a, se yon powèm ki long menm jan nou wè senbòl koulèv la ki reprezante lwa Danmbala nan kosmogoni vodou ayisyen an. Se yon fòm kreyasyon k ap chèche rasin li nan lang lan ak kilti a. »

Yonn nan bagay ki pi enpòtan yon kreyatè dwe konnen, se kapasite li pou li mete imaj sou yon reyalite ki parèt klè. Konsa, reyalite sa pral chanje kap, li p ap parèt klè ankò. Li dwe vin plizoumwen mwatye reyalite, mwatye imajinasyon. Sa depannde dozaj la. Nan VAVARI, nou obsève tout sa nou di anlè yo. Mo yo mare sosis yo ansanm pou yo mennen n vwayaje nan yon monn espesyal ki chaje ak sansibilite tout koulè.

Menmjan nou konn wè ti bebe ap souri ak liten, se konsa powèt Sammuel Clermont rive pran lektè li yo, foure yo anndan chagren li byen fon, anndan tout emosyon k ap satouyèt filing li oprèlyèm, pandan tan an menm ap boulvèse kò li, detire popyè li tout longè nan chak fragman ki konpoze powèm nan. An n li yon lèz ladan :

 «ou pa bezwen pè li liv la non
li gen yon sòm  ki ekri
nan mitan 2 vèvè 
youn pou Satan
lòt la pou Bondye»

  

Douglas ZAMOR Auteur

Réagir à cet article