Confinement et si les jeunes en parlaient ?

Fwa sa m oblije dakò toufe anba yon mas

Mitelson Maccéan, 18 an, renmen travay tèks pou kont li lè l lakay li. Se lakay manman l li jwenn enspirasyon pou l travay tèks li pou kont kò l. Lè l santi l rive nan bout li ka rive, li chèche wè yon grandèt nan kesyon ekri pou gade tèks la pou li. Apre analiz, kritik moun ki gen bon jan ladrès sou zafè literati, li retounen travay sa l ap ekri a. Li pa janm fatige reprann tèks la. Ekri pou Mitelson se yon antrenman pou lespri l ak vwa l. Mitelson renmen li anpil pou moun kapab tande vwa l k ap depoze. Fòk li jwenn akò, mizik tèks la pou l santi l byen. Mitelson Maccéan se yon atis ki jwe teyat, li fè pati klèb Jeunes auteurs haïtiens (JAH) ki fonksyone nan lokal Pyepoudre sou wout Boudon. JAH ki ankadre jèn nan zafè ekri ap mache sou direksyon Valérie Payen Jean-Baptiste ki jwenn asistans David Jean-Louis. Se avèk menm sansibilite atistik li ekri pou nou nan kad lit kont kowonaviris yon dezyèm tèks pandan l ap prepare yon twazyèm nan menm lojik pou sansibilize moun sou pandemi sa k ap fè aktyalite pa bò lakay panou ak nan mond lan.

Publié le 2020-06-24 | Le Nouvelliste

Nan tan lontan lavi a t ap fleri ak yon bote. Nan yon tan, kote tout moun te konn moun. Chak grenn moun te konn makònen youn ak  lòt. Depi lè kòwonaviris sa a antre nan peyi a, li kase tout chèn lanmou, solidarite, tèt ansanm ki te lye nou youn ak lòt. Sa vin fè m oblije viv ak yon mas nan figi m.

Se premye fwa mwen wè moun konsa nan lari Pòtoprens ! Machann, ouvriye, jèn gason, jèn fanm, chofè moto, pasaje… tout ak yon moso twèl nan figi yo. Eskize m wi, genyen tou ki derefize mete l. Plizyè ap sige nan aktivite yo: sa k a pye, sa k nan kamyonèt, sa k dèyè volan, w a di y ap defile sou beton an. Ane sa a, Ayiti chita nan yon kanaval koulè mas. Lajounen kou lannwit.  Chak fwa m mete tèt mwen deyò, m santi m antre nan  yon bann madigra !

Dèfwa li konn gwo midi, solèy la kale je l byen fò sou tèt mwen. Si w suiv mwen byen w ap wè gen yon larivyè dlo k ap desann tou dousman sot nan fwon m. Anba mas la menm gen yon chalè dife k ap monte ki al marye ak rivyè a. Yo vin fè yon mas anba mas ki nan figi m nan. Sa vin fè m ap toufe. Sa vin koz m ap soufri, koz m pa ka jwi oksijèn lanati fè m kado a. Yon mas bouche nen m, yon mas bare idantite m. Lavi a vin pi rèd pou mwen de jou an jou nan antouraj mwen. Mwen vin oblije pran yon distans ki kraze tout rapò entim, sosyal, fratènèl moun ak moun. 

Lontan lè n rasanble nou te fè yon fòs, kounye a si n manke reyini se viris la nou bay plis fòs. 

Mwen santi kamarad mwen yo manke m. Mwen santi m ta bay lanmen, akolad, pran moun nan bra m, pataje lanmou, lapenn, m santi m anvi danse kole sere sou yon kawo, m santi m ta jwe volebòl, baskètbòl, foutbòl, m ta bay gòl. 

Kounye a moun pa al kay moun ankò. M oblije chita lakay mwen. Gen de sitwayen depi w parèt devan papòt lakay li,  nan je l ou kapab li kesyon sa : èske se men sòl la ou pote pou mwen ?

Aladelavi !  Se kòmsi w te pote viris la bay sitwayen an. Sa vin fè nou plis ekate. 

Pou nou renmen fòk nou kanpe lwen, pou nou pwoteje moun nou renmen fòk nou pran distans ak yo. Timoun piti ak ti granmoun yo, moun k ap soufri anba maladi kronik se yo ki pi vilnerab. 

Kilè tan lontan ap retounen ? 

Mwen, m ta renmen viv nan tan pase. Lè m te nan bèl epòk kote tout moun te konn kwaze, m pa t konn bay sa enpòtans. Depi nouvo kowonaviris sa a blayi sou nou, n ap antre chak jou nan yon mond kanpe lwen, yon mond «virtuel». Se sou ekran òdinatè, tablèt, telefòn anpil nan nou ap viv.  Menm Livres an folie vin dijital, an mòd 2.0.  

Mezanmi! gad jan yon viris mechan! M pa yon chen anraje li flanke kareman yon mizo nan bouch mwen. M pa yon bourik lè m ap pran lari, m oblije plake yon baboukèt. Ala traka!!! Viris sa a genlè konnen l ap sis. 

Non! Li p ap jwenn mwen. M ap swiv konsèy otorite sanitè peyi m. Jan yo di l la: m ap mete mas, lave men m, kenbe distans. Dezòmè, dlo, savon, klowòx, sanitayzè se zam mwen. Mas sa a kowona kadnase nan figi m nan, m ap sèvi avè l tankou yon boukliye pou m ka bloke viris la. 

Mitelson MACCÉAN    Auteur

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".