LIVRES EN FOLIE

Liv an foli ak Tim Tim ? Kont popilè nan lang ayisyen 

Publié le 2020-06-01 | Le Nouvelliste

Nan anviwon 100 paj konsa, Rony Thevenin avèk anpil odas rive rasanble yon latriye bèl kont ayisyen sou kesyon moral, enjistis, lanmou, tètansanm pou prezante lektè yo. "Tim Tim" se yon liv ki pote yon fòs emosyonèl ak filozofik pwisan. Se yon liv tou tout ayisyen ta dwe li pou antre disèt longè nan kilti peyi l. Pasyonan.

Kont se yonn nan eleman nan patrimwàn imateryèl yon pèp ki transmèt de jenerasyon an jenerasyon. Kont egziste pou transmèt valè sosyete kont lan konte a. Si nou ale pi lwen nou kapab di si w vle gen yon lide sou sikoloji ak moralite yon pèp, yon sosyete, se pa ezite plonje dimil lye san pèdi nan kont li yo, nan dividal ladrès li devlope pou li fè tout sa l genyen kòm leson, konsepsyon, pèsepsyon ak vizyon pase atravè yon latriye pawòl byen ajanse.

Lè w di "Tim Tim" ou di venteyen kont tradisyonèl, swasanndisèt devinèt ak ti kont, Tim Tim ? Kont popilè nan lang ayisyen konpoze ak plizyè kont ki la depi digdantan. Otè a reba yo yon lòt vi nan pran kont sa yo fè yo kite oraliti pou ateri avèk yo sou teren ekriti. Si lavi divès kont te depann de transmisyon oral, jounen jodi a avèk « Tim Tim » se yon lòt demach ki pwal ede n konsève fòm fiks ti lòsyè nan patrimwàn oral nou kòm pèp. Li pa retire yon vigil ladan yo ni met yon pwen. Okontrè avèk elegans li, li awoze yo. Depi nan premye kont lan ki titre "Malis" ki gen reyalite Konbit la kòm twaldefon, pase nan dezyèm nan « Sanble ansanm fè bon bann ». Dènye kont sila rakonte istwa yon rasanbleman kite rive fèt nan yon kominote paske chyen t ap tranpe kasav pou abitan yo. Se te nan lokalite Pandyasou. Latè pa t pwodwi anyen koz lapli pa t tonbe. yo te dekouraje, yo t ap mande kilè solèy va resi jayi pou yo paske kòd grangou a te mare byen sere nan ren yo. Genyen ki te menm mande pran kanntè, genyen ki mande lapriyè. Men kisa yo pwal fè finalman pou yo viv ? Kont sila se yon kont ki gen plizyè leson ladan l ki kapte imajinè lektè a ki ka mennen l nan yon pi bon rèv pou demen. 

Pastè Jorèl 

Pastè Jorèl se te yon predikatè ki tap mache preche levanjil nan tout rakwen. Li te gen la oratwa. Lè li ap preche, moun kanpe sou de ran vin gade. Yon jou li deside al preche nan yon zile. Pandan l sou ti bato a move tan te vin arive ap pase, ti bato a te prèske chavire. Lamenm gen yon mesye ki te vin ap pase sou yon ti bato ki di "Pastè Jorèl mwen vin sove ou pran bwa sa a !" Pastè Jorèl pa dakò. Vin gen yon dezyèm bato li pa dakò. Yon elikoptè li pa aksepte pi rèd.  Jouk pastè Jorèl arive bwè twòp dlo li mouri. Lè l rive kot Bondye li di: Papa Bondye epa ou pa vin sove m nan dlo a ? Bondye di l ; "Ou te rele m mwen reponn ou…"

Plizyè lòt kont liminen rekèy sila a, pami yo, "Mèt Altidò", "Pè Bo", "Grann Filomiz", "Katoutou", "Yon etranje nan savann zonbi", elatriye. Epi dènye kont lan "Yon pwofesi anmè", ki gen kòm leson moral viv ansanm. Liv sila fini avèk yon dividal devinèt. Yon seri devinèt ki mande anpil refleksyon pou jwenn repons yo, men tou, ki devlope imajinasyon lektè a. 

( Tim Tim ? Kont popilè nan lang ayisyen, Rony Thevenin.

Ricot Marc Sony   Auteur

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".