Covid-19/Ekonomi enfòmèl : desizyon ijan kijan pou n limite dega yo

Motè ekonomi Ayiti an chita sou ekonomi enfòmèl lan, li gen nan tèt li madan sara, machann chita, machann ponmennen, mèt depo, boutik, elatriye.

 Etant Dupain
Par Etant Dupain
24 mars 2020 | Lecture : 4 min.

Motè ekonomi Ayiti an chita sou ekonomi enfòmèl lan, li gen nan tèt li madan sara, machann chita, machann ponmennen, mèt depo, boutik, elatriye. Aktivite sa yo se motè sosyete a, se konsa majorite ayisyen manje e jwenn lajan pou fonksyone. Mache se nannan kominote yo, e se la a Covid-19 lan kapab fè plis dega. Ou pa bezwen li nan gwo liv pou konnen Leta Ayisyen p ap kapab fèmen mache yo. Leta fèb e pa gen mwayen ekonomik pou reponn ak bezwen sektè kle sa a. Menmsi Leta ayisyen ta vlè fè yon mirak pou bay moun sa yo lajan dirèk pou anpeche

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.