Sistèm edikasyon Ayiti an se yon sistèm ki malad…depi nan konsepsyon li

Nedgine Paul Deroly Depi m gen konesans, mwen sonje pifò moun panse sistèm edikasyon ann Ayiti se yon sistèm ki malad grav, ki san lè kaba epi k ap fè timoun yo plis tò pase l ap fè yo byen.

Le Nouvelliste
Par Le Nouvelliste
10 avr. 2019 | Lecture : 6 min.

Nedgine Paul Deroly

Depi m gen konesans, mwen sonje pifò moun panse sistèm edikasyon ann Ayiti se yon sistèm ki malad grav, ki san lè kaba epi k ap fè timoun yo plis tò pase l ap fè yo byen.

Sistèm edikasyon sa a bay rannman ki pi mal pami sistèm lekòl nan kontinan Amerik la. Prèske 80% pwofesè lekòl primè pa gen fòmasyon fòmèl.  Gen plis pase mwatye elèv yo ki pa fin fè klas primè. Epi tou, se sèlman 1% ki rive nan nivo inivèsite. Done ki konsène   salè pwofesè, metòd ansèyman, rezilta egzamen,

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.