PREZANSYON AKADEMISYEN YO

Samuel Jean-Baptiste: « M ap batay pou lang kreyòl la vin lang ansèyman nan peyi a»

Samuel Jean-Baptiste fè pati premye gwoup 33 akademisyen ki te enstale nan lane 2014 la. Dapre sa li fè konnen, pledwaye li kontinye ap fè pa lòt bagay : se pou Akademi kreyòl ayisyen an (AKA) defann, valorize epi inifye lang kreyòl ayisyen. Epitou se pou lang sa vin lang ansèyman nan tout lekòl nan peyi a.

Publié le 2018-05-24 | lenouvelliste.com

Depi Samuel Jean-Baptiste te asepte vin yon gadyen lang kreyòl ayisyen an, li te tou pwopoze nan yon lèt ki tradui motivasyon l, plan batay li. Li egzije respè pou lang zansèt yo. « Mwen pare pou m potekole ak misyon Akademi kreyòl ayisyen an. Men selon mwen, wòl enstitisyon sa a pa ta dwe lòt bagay : defann, valorize epi inifye lang kreyòl ayisyen », se sa li rakonte pandan l t ap pwofite montre kòman kreyòl la ka ede edikasyon fè gwo pwogrè nan peyi a. Li chita sou kèk eksperyans li te fè nan peryòd metòd Bèna t ap fè pale de li nan peyi a pou li montre sa.

« Jodi a, kòm akademisyen, se menm konba sa a m ap kontinye bò kote lòt kolèg yo: pou Leta a pran desizyon lojik pou l rekonstwi sistèm edikatif peyi a avèk lang matènèl timoun yo kòm potomitan nouvo sistèm edikatif sa a », se konsa Samuel Jean-Baptiste akouche lide l sou enpòtans pou tout timoun aprann li ak ekri nan lang tout Ayisyen pale a, kreyòl la.

Batay inifikasyon lang lan pa fasil dapre sa li fè konnen. Men Samuel Jean-Baptiste kwè li posib ak volonte tout Ayisyen alawonnbadè. Pitit gason komin Pòtoprens lan di li jwenn yon potomitan pou l apiye pou rèv sa ka tounen yon reyalite.

« Potomitan map pale a se "États généraux sectoriels". Nou espere moun ki nan komite gouvènman fenk fòme a ap montre ase kapasite ak enterè pou elabore pwopozisyon ki ale nan sans sa a. Se youn nan kondisyon endispansab pou nou bay elèv ayisyen yo yon fòmasyon solid, djanm, modèn ki pou rann yo konpetitif sou plan mondyal pandan y ap kontinye reflete idantite yo ak nasyonalite yo atravè lang yo », se pawòl sa yo akademisyen an deklare anvan l fè konnen se youn nan kondisyon endispansab pou peyi a pran wout devlopman ak modènite tout bon vre.

Apre metriz akademisyen Samuel Jean-Baptiste fè nan syanzimèn ak sosyal, opsyon istwa, ak 2 lòt nan edikasyon, li fè konen li swiv plizyè lòt fòmasyon nan peyi d Ayiti ak lòtbò dlo e kolabore nan plizyè pwojè piblikasyon liv elatriye. Etid klasik li fèt nan 3 lekòl : ‘’Institution Jacques Maurepas’’, ‘’Collège Ferdinand Rubert’’ et ‘’Collège Frère Adrien du Sacré Cœur’’. Li rezime eksperyans li yo konsa : « Mwen anseye nan nivo klasik ak siperyè, mwen fomè pwofesè lekòl, kowòdone pwojè fòmasyon anseyan, tradui liv lekòl franse an kreyòl. Mwen t ap dirije yon lekòl klasik ak yon lekòl nòmal».

Samuel Jean-Baptiste reprezante Edisyon kopivit-Laksyon sosyal nan Akademi an. Mesye Jean-Baptiste se yon edikatè, li ekri anpil liv pou timoun lekòl nan lang kreyòl, se yon konsepte pedagojik ak zouti nimerik. Mesye Jean-Baptiste ap defann lang kreyòl la nan komikasyon, Ledikasyon, ak nan kilti.Réagir à cet article