Odette Roy Fombrun opine sur sa rencontre avec Jovenel Moïse

Publié le 2017-10-11 | Le Nouvelliste

Menm jan mwen te rele anmwe kont fatra, m ape rele anmwe kont manifestasyon ak grèv kape kraze sosyete a ak ekonomi peyi a. Fòk sa sispann paske nou vle pitit nou ale lekòl e nou pa vle tank MINUSTAH tounen nan peyi a.

FÒK NOU DYALOGE. FÒK NOU FÈ KONBIT

WI SE VRE prezidan Jovenel vini lakay mwen madi maten. Nou konnen mwen te kritike l epi mwen te mande li fè DYALOG.

Vizit la te long paske li te enteresan anpil. Nou te brase lide sou pi fò pwoblèm peyi a ak solisyon ki posib. Mwen di li sou kisa mwen dakò ak sou kisa mwen pa dakò.

Enpe moun pap kontan sa mwen pwal di a men fòk mwen di li byen fò paske se laverite.

Mwen fè rankont ak enpe prezidan. M ka di se premye fwa mwen pale ak yon prezidan mwen sòti satisfè tout bon vre. Li konnen tout dosye yo, li konprann pwoblèm pèp la, li klè ak presi sou tout bagay.

Mwen vin konprann pwogram li ki pa tankou tout pwogram lontan yo. Yo espesyal tankou KARAVÀN nan ki se you gwo konbit gouvènman li ak popilasyon lokal yo pou rezoud enpe pwoblèm lakay, ogmante pwodiksyon nasyonal ak favorize devlopman. Sa ki manke vre se bon jan eksplikasyon, transparans ak kominikasyon.

Mwen swete li reyisi tout bon vre pase pwojè li yo bon pou peyi a ak bon pou majorite nasyonal la.

Li pa politisyen pase li ta pwofite pwoblèm BIDJÈ a pou regle enpe lot pwoblèm politik tankou pwoblèm Lajistis. Li di se you bidjè pwogram, men pifò moun pa konprann sa. Ositou li pwal blije tounen sou li pou fè moun konprann sa li ye e pou fè bonjan antant.

Mwen felisite li pou mobilizasyon li kòmanse fè pou rekonstrisyon Palè Nasyonal la e nou ankourage li fè mobilizasyon pou rekanpe Potoprens ak boulva bisantnè a ki se pòt antre lakay. Men sitou FÒK LI FAVORIZE EKSPLWATASYON RICHÈS KI TOUPATOU AN DEDAN PEYI A POU FÈ AYITI KANPE, PRAN PLAS KI SE PA LI:

AYITI SANT ISTORIK AK KILTIRÈL KARAYIB LA

Auteur

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".