Akademi Kreyòl Ayisyen salye lanmò Akademisyen Claude C. Pierre

Publié le 2017-06-27 | lenouvelliste.com

Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) anonse li pèdi youn nan manm li yo, Claude C. Pierre. Akademisyen an ki te malad depi kèk tan t ap soufri avèk kouraj anvan maladi sa a pote li ale, samdi 24 jen 2017 la nan peyi Kanada. Claude C. Pierre te reprezante ministè Kilti nan Akademi Kreyòl Ayisyen epi li se youn nan 33 premye Akademisyen nan Akademi an. Tout moun dakò li se youn nan gwo defansè lang kreyòl la e li te jwe yon wòl enpòtan nan brase lide ki t ap fèt nan mitan Akademisyen yo sou rezolisyon ki konsène alfabè kreyòl la Akademi an sot pibliye 1e jen ane sa a. Akademisyen Pierre te gen gwo pasyon pou ansèyman ak pwezi. Li pase anpil tan ap anseye nan peyi Ayiti ak Kanada. An Ayiti, li anseye plizyè matyè, pami yo: Metodoloji ak Semyoloji nan Fakilte Syanzimèn ak nan Fakilte Lengwistik Aplike. Tout etidyan li toujou bay bon temwayaj pou pasyon ak metòd li genyen nan fason li te konn anseye. Akademisyen Pierre se otè plis pase dis (10) liv, nou kapab site : Lang pa gen zo ak Randevou. Li mouri a 76 lane, li te fèt Koray, yon komin nan depatman Grandans, li te renmen anpil. Akademi Kreyòl Ayisyen ap pwofite di tout fanmi, zanmi, kolaboratè ak etidyan Akademisyen Claude Pierre kouraj nan moman difisil sa a. Antèman Akademisyen an ap chante samdi 2 jiyè 2017 la nan Monreyal (Kanada). Akademi Kreyòl Ayisyen ap pwofite envite fanmi, zanmi, etidyan Pwofesè a, nan yon sware omaj l ap òganize nan lokal li (#6, ri Magerit) vandredi 30 jen 2017 soti 4è rive 7è nan aswè.
Auteur


Réagir à cet article