Inisyativ MIT-Ayiti ap kore edikasyon san baryè sou Kanpis UEH nan Limonad

Campus Henry Christophe, Limonade, Université d’État d’Haïti (« CHCL-UEH ») ansanm ak Inisyativ MIT-Ayiti ap travay ansanm pou reyalize youn nan pi gwo objektif Akademi Kreyòl Asyisyen (« AKA »).

Campus Henry Christophe, Limonade, Université d’État d’Haïti (« CHCL-UEH ») ansanm ak Inisyativ MIT-Ayiti ap travay ansanm pou reyalize youn nan pi gwo objektif Akademi Kreyòl Asyisyen (« AKA »). Objèktif sa a se rive fè tout otorite, tout anseyan, tout etidyan, tout paran ak tout ayisyen alawonnbadè konprann ki jan kreyòl la se yon zouti ki djanm ase pou yo sèvi ak li nan ede popilasyon an jwenn bon jan kalite edikasyon ak enfòmasyon tou patou ak nan tout nivo ann Ayiti. Se rèv sa a k ap gide 2 pwofesè sa yo ki ekri atik sa a : Audalbert Bi
CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.

Réagir à cet article

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

Pas de commentaire

Les commentaires sont ouverts à tous les inscrits. Ils font l'objet de modération. Ils seront supprimés s'ils sont jugés non conformes à la charte .

Réservé aux inscrits

Veuillez vous connecter ou créer un compte pour pouvoir commenter cet article.