Emmanuel Christian Plancher, yon Akademisyen angaje

Connaître nos Académiciens/Konnen Akademisyen nou yo #7

Publié le 2015-07-14 | Le Nouvelliste

Culture -

Le Nouvelliste (L. N) : Emmanuel Christian Plancher, ou se youn pami 33 manm Akademi Kreyòl Ayisyen an, di nou plis sou ou ak travay ou Emmanuel Christian (E.C.P) : Mwen se Emmanuel Christian Plancher, mwen se moun Janrabèl, nan Nódwès Peyi Dayiti. Mwen se pè monfòten katolik , mwen te òdone pè an 96. Kounye a m ap travay nan dyosèz Miragwan nan pawas Notre Dame Perpetuel Secours nan Chalon. Mwen se fondatè yon enstiti vi apostolik ki rele « Les Jeanpauliniens », ki gen 2 branch: youn pou pè ak lòt la pou layik. Mwen gen yon metriz nan kominikasyon ak yon doktora nan lengwistik ke m te fè nan Inivèsite Ozetazini. L.N : Kòman ou te deside vin manm Akademi Kreyòl Ayisyen an? E.C.P : Mwen t ap travay pou lang kreyòl byen lontan avan m te vin manm Akademi an, men se jounal Bon Nouvèl ki voye m kòm reprezantan l paske se yon enstitisyon k ap travay lontan pou pwomosyon lang kreyòl ayisyen e paske yo konnen ki kalite travay mwen te deja reyalize nan kesyon lang kreyòl ayisyen an. L.N : Ki wòl ou jwe nan akademi sila a ? E.C.P : Pou moman sa a, mwen fè pati komisyon ekonomik ak syantifik akademi an. Komisyon an reyini lè yo konvoke nou, men mwen kontinye ap travay pou lang kreyòl nan kesyon AETA (Asosyasyon Entènasyonal Tradiktè Ayisyen) ak SALPA (Sant Akademik Lang Pèp Ayisyen nan Miragwàn ). Nou gen yon lekòl ki rele SML (School Modern Languages), kote nou ansenye lang modèn yo apati lang kreyòl ayisyen an. FOBMAA (Fondasyon Biblik Miltileng Ayisyen Ameriken), pou mete Bib la nan 2 lang , kreyól ak lòt lang yo. L.N : Kijan ou panse AKA pral ede amelyore ak defann lang kreyòl la? E.C.P : Mèsi Bondye nou gen AKA, nou gen anpil defi pou nou leve ak anpil travay pou nou fè kòm akademisyen. Lwa pou kreasyon akademi an di deja sa pou n fè, men nan AKA gen anpil travay k ap tann nou : tankou pou nou gen yon sèl ótograf, rechèch sou mo nouvo ki antre nan vokabilè nou kòm Ayisyen, ekri tout kalite diksyonè an kreyòl ak lòt lang elatriye. Akademi an ap la pou mete lòd nan dezòd pou moun pa ekri kreyòl la nenpòt ki jan, pou tout moun konnen kreyòl la gen gramè, diksyonè, elatriye.

W Charles
Auteur
Ses derniers articles

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".