Michel DeGraff : « Lang kreyòl la se yon lang total kapital »

Jounal Le Nouvelliste, nan ribrik ki rele « Connaître nos académiciens / Konnen akademisyen nou yo », chwazi bay tout manm Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) lapawòl pou piblik la fè plis konesans ak yo epi pou piblik la plis konprann travay akademisyen yo. Nou kontan fè yon ti chita pale avèk Michel DeGraff, youn nan 33 manm AKA yo.

W Charles
Par W Charles
29 juin 2015 | Lecture : 12 min.
Prezante nou kilès ki Michel DeGraff la. Mwen fèt Pòtoprens, nan Dèlma, an 1963. Papa m se te moun Jeremi, yon enjenyè-achitèk. Manman m, yon fi Jarbath, se moun Jakmèl ; li te pwofesè lekòl. Se kay Jacqueline Turian Cardozo m al nan jaden d anfan. Apre sa, mwen fè etid primè ak segondè m nan Sen Lwi Gonzag, 1969–1982. Tousuit apre sa, mwen kòmanse etid enfòmatik ak matematik nan Inivèsite vil Nouyòk (« City College of New York ») kote mwen soti ak yon diplòm lisans an 1985. Apre sa, mwen travay nan « Bell Laboratories », 1985–1986, epi
CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX INSCRITS

Inscrivez-vous gratuitement

Il vous reste 85% à découvrir. Inscrivez vous pour lire la suite de cet article.