Souple, ban m yon ti atansyon

Publié le 2020-07-02 | Le Nouvelliste

Bonjou, bonswa tout moun

Souple, ban m yon ti atansyon

Mwen oblije pase pa laprès pou m fè mesaj sa a rive jwenn gwo chabrak yo. M ap pale de gwo otorite Leta yo, ak gwo pwopriyetè yo ki gen tè lib, ki ka plante pyebwa.

Non mwen se Junie Charles

Kò m tout moun, mwen konstate peyi m ap depafini. Pou « pi ta pa pi tris » mwen vle ofri sèvis mwen a Leta peyi m pou m plante tout kalite pyebwa ki bay manje, pou n wè si ti bout tè sa a ka rale yon souf.

Pawòl la di «Plante jodi se espwa demen»

Nan tout tè ki disponib, ak finansman yo m vle plante chan mango, chan seriz, chan tamaren, chan bannann, chan kokoye, chan nwa, chan zanmann. Pandan pyebwa sa yo ap grandi, m ap fè lòt jaden tankou mayi, pwa, manyòk, yanm, kalalou, elatriye. Lè pyebwa sa yo gran, m ap ka plante kafe ak kakawo. Bò kote tout wout nasyonal yo, m ap mete zanmann nan tout peyi a.

Se ak tout fòs mwen mwen pran angajman sa a. Mezanmi, gen moun, gen tè. Richès la se nan «tè a» li ye. Mete men avè m, souple, pou pwojè sa a reyalize, nou tout ap benefisye. Pa pèdi tan, pa pèdi tan, pa pèdi tan – Lè w fè m pran kontak ak enterese yo.

Lè w simaye mesaj sa, se kontribisyon pa w. Sa w ka fè a, fè l. Nou chak ka fè yon bagay. Ann pwofite de sante nou.

Rele m souple pou n wè sa k ka fèt nan 4145-5789 / 3618-5584.

Junie Charles

Auteur

Réagir à cet article

Nous avons remarqué que vous utilisez un bloqueur de publicité.

Notre contenu vous est présenté gratuitement à cause de nos annonceurs. Pour continuer à profiter de notre contenu, désactivez votre bloqueur de publicité.

C'est éteint maintenant Comment désactiver mon bloqueur de publicité?

How to disable your ad blocker for our site:

Adblock / Adblock Plus
 • Click on the AdBlock / AdBlock Plus icon on the top right of your browser.
 • Click “Don’t run on pages on this domain.” OR “Enabled on this site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
Firefox Tracking Prevention
 • If you are Private Browsing in Firefox, "Tracking Protection" may casue the adblock notice to show. It can be temporarily disabled by clicking the "shield" icon in the address bar.
 • Close this help box and click "It's off now".
Ghostery
 • Click the Ghostery icon on your browser.
 • In Ghostery versions < 6.0 click “Whitelist site.” in version 6.0 click “Trust site.”
 • Close this help box and click "It's off now".
uBlock / uBlock Origin
 • Click the uBlock / uBlock Origin icon on your browser.
 • Click the “power” button in the menu that appears to whitelist the current website
 • Close this help box and click "It's off now".