PAROLES DE CHANSONS

BIC

Yon Lèt Pou Ton Nwèl

Intro] 
Pòtoprens, Ayiti, 25 desanm 2012 
Ton Nwèl m’konnen ke w ka pa gen tan pou reponn mwen lèt sa a 
Menm m’ta renmen ou li l 

[Verse 1] 
Ayayayay 
Ton Nwèl m’konnen w prese ou pap ka banm twòp detay 
Men gen kesyon m’anvi poze, 
Si w trouve yo deplase, eskize se lizay, si w pa reponn tou m’ap poze 
Depi m piti m’tande w’ap bay kado, men se paran m ki debouse 
Eske gen ONG w’ap bay mato, m’ta byen renmen f’on ti souse 
On bann djanni, zam dlo, peta, pope, biznis gran nèg k’ape mache 
M’vin pale nan non tout ti malere ki pa konprann sa w’ap regle 

[Chorus] 
Nwèl, ki nasyonalite w? 
Nwèl, kiyès ki anboche w? 
Nwèl, ou di ou pote kado men se pòch parann yo k pot fado a wi 
Nwèl, bò isit plen revandè eske se ou k founisè 

Pòtoprens, Ayiti, 25 desanm 2012 

[Verse 2] 
Ou g’on treno ki pa gen kawoutchou, se sou lanèj li ka glise 
An pasan, moun ki kote ou ye tou, an nou fè konesans souple 
Ou met lajwa nan kè mèt magazen, paran klas mwayèn yo strese 
Chak mwa Desanm malere pran nan zen, se konsa sa toujou pase 

[Chorus] 
Nwèl, pale avè m klè 
Nwèl, ki misyon w sou latè? 
Nwèl, eske jan yo di a ou gen yon “lien de parenté” ak Mesi a? 
Nwèl, paran yo bouke kouvri pou ou 
Y’achte kado bay timoun yo nan non ou 

[Spoken word] 
M’ap fini lèt la men moun pa janm twò gran pou ba w konsèy 
Ton Nwèl, si w la, si w egziste, si w’ap li lèt la, 
Pa pote kado ki fè biznisman ap koupe pòch nou 
Pote kado ki pa gen pri tankou on souri, on vè dlo 
On kout ri, on bat do, on lanmen, on sipò, on bourad, on jèfò 
Lè sa a, se pa tchotcho ki pral mennen fèt la, 
Men se nan lespri ke ti Jezi te fèt la 
P.S., nan lèt sa a, m’pa gen okenn entansyon derespekte w 

[Chorus] 
Nwèl, lòt kote yo rele w papa 
Nwèl, bò isit nou rele w Tonton Nwèl 
Sa k’ap pase la a? 
Ou sa oubyen w pa sa? 

[Outro] 
Nwèl, malere fè ane ap panse (Nwèl) 
Pou l jwenn lajan pou l ka depanse pou Nwèl 
Ou wè sa gen sans? 
Nwèl (3x)