PAROLES DE CHANSONS

BIC

Genyen Wi La

[Intro] 
Wè... 
Si genyen 

[Verse 1] 
Genyen ki jete dlo, genyen ki priye 
Genyen k tèlman bay dlo ki prèske neye 
Genyen se zòm pòtan politik griye 
Genyen se granparan ke lavi pliye 
Genyen se restavèk ke sosyete a bliye 
Genyen se soufnantchou ke metropòl la triye 
Genyen se krizokal Tonton Sam fè briye 
Pou l ka sèvi avèk yo chak fwa l bezwen piye 

[Verse 2] 
Gen madan sara, gen endistriyèl 
Gen moun ke refize wout dwat pou pran vye riyèl 
Genyen ki onèt, genyen se vipè 
E moun ou rekonèt pafwa se li ou pi pè 
Genyen se bon frenn, genyen se bon grenn 
Genyen se tèt pete, genyen se bon brenn 
Genyen ki peye yon dèt men se pa li k dwe l 
Genyen ki di men koulèv la men se pa li k touye l 

[Hook] 
Genyen wi la a, genyen wi (madanm, hmmm) 
Genyen wi la a, genyen wi (si genyen) 
Mwen di genyen wi la a, genyen wi (2x) 

[Verse 3] 
Gen gade san pran, gen pran san gade 
Genyen san zepolèt ki pi chèf ke wo grade 
Genyen pwofesè ki pa fè etid 
Y’ap anseye moral men yo se pèfid 
Gen pou achte, gen pou vann 
Gen pou konprès, gen pou bann 
Gen pou tout moun, tout kouch, tou plas 
Tout bouch, tout klas, tout louch, tout tas 
Genyen ki dyabolize, genyen ki demonize 
Genyen ki posede yon batistè men ki san idantite 
Gen sa ki sèmante demen ka bon, 
Men fò l ta simante kèk vakabon 
Genyen ki gen espwa, genyen ki gen lafwa 
Genyen k’ape monte lesyèl pa do 
Nasyonalite yo tounen yon fado 
Genyen ki pa gen fas, ki pa gen do 
Pou kisa se sa nou ba yo kòm kado 
Genyen ki kwense, genyen ki prese 
Genyen ki strese, genyen ki blese 
Gen atis ki di tout voum se do 
Gen BIC Tizon Dife 

[Hook]