PAROLES DE CHANSONS

Gessica Généus

Nan ou

Sa fè lontan ou pa vle di anyen. 
Mwen santi nanm ou pati lwen 
Anpil fwa m’ wè nou vle bouje, 
La perèz fèw pè avanse 
Siw gade byen chimen nou fè, 
Fò w ta wè tout fòs nou genyen 
M pa ka fèl san ou, 
Pa lagem poukò m’ Se pa kounyea poun bay legen 
Fòk ou sonje kiyès ou ye, 
Se pa vre ou se sous peche, 
Koze sa, se yon mit li ye 
Nan ou lavi grandi, se nanm ou ki nouril. 
Reveye w 

[Refren] 
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kè m 
Istwa lanmou sa wap chèche a, se ak tè ou pou li kòmanse 
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm 
Revolisyon sa wap chèche a se ak tèt ou pou li kòmanse. 

San reflechi souvan m’ bay kòm, 
San pèmisyon souvanl pran kòm. 
Tankou yon byen ki san valè , m kitel detwui’l kòmsi l pat pou mwen. 
Si w’ di lònè ou pa tande respè, 
Men poukisa ou rantre kan menm 
Mwen revòlte, mwen santim bouke, mpap ret bouch be sou sa ankò. 
Menm si koze yo fè nou mal, 
Fòn dakò sispann ipokrizi a 
Pa fè kòmsiw pa konprann, 
Silans pap ede nou geri ansanm. 

[Refren] 
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm 
Istwa lanmou sa wap chèche a, se ak tè ou pou li kòmanse 
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm 
Revolisyon sa wap chèche a se ak tèt ou pou li kòmanse. 

Yo diw vanyan, Yo diw potomitan. Yo diw Yo diw… 
Yo di ou se rèn, ou se lakansyèl, Yo diw …. 
Pou fèw ou pa panse 
Pou fèw pa vle pale 
Pou fè ou pa kriye 
C’est assez, c’est assez, c’est assez… 

[Refren] 
M’anvi pale avèw, poum dekouvri mystèw 
Istwa lanmou sa wap chèche a, se ak tè ou pou li kòmanse 
M’anvi pale avèw, m’anvi diw sak sou kèm 
Zanmi sa wap chèche a Zanj wap chèche a Ewo wap chèche a gad andedan ou, se 
Nan ou li ye…