PAROLES DE CHANSONS

Klass

Anmwe Sekou

[Intro] 
Klass fò m pale mezanmi
Yepa 

[Verse 1] 
Tèlman m obsede ak pwobèm peyi mwen 
Mwen pa kapab fèmen je mwen 
Soulye a gendwa pa vle di nou, men l konn lè on chosèt gen twou 
Nou konfonn neglijans ak aksidan 
Nou tankou on pakèt ti bèt kouran 
Maladi peyi m pa ka pi grav, paske pi mal se kadav 

[Hook] 
Anmwe anmwe wo, pou enterè pwòp frè n ap detwi nou 
Bondye, Bondye wo, papa ou se sèl doktè ki ka geri nou 

[Verse 2] 
Pouki n ap fòse fè pèp la di viv kounya 
Lè n konnen l pral di aba pita 
Li fè m mal lè n kouri pou lapli se nan lanmè nou blayi 
Pa bezwen konn kiyes ki prezidan depi yo vote l legalman 
Mwen bouke wè mayòk kap rache, pou yon pi mal ranplase 

[Hook] 

Pipo kòman w ye – N ap gade san pran sa kap pran san gade 
Adje frè – se vre wi Ritchie 
Pwovèb la pale – Ayisyen tande 

Nou gen posiblite chanje 
Se bòn volonte nou manke – kot ti sa n pa ka fè la 

[Verse 3] 
Adje, si w konnen l pa bon pou zwa, pa di li bon pou kana 
Si n ap rele chen papa pou zo, di li te kraze wo 
Kay ap bati nan ravin tankou pye bwa k san rasin 
Si yon lòt seyis pase, dega yo pral repete 
Paske nou pa janm pare 

[Hook 2] 
Pran sans nou, 
Anmwe sekou, n ap pèdi eskanp figi nou 

[Verse 4] 
Nou bezwen yon lòt Toussaint, yon Dessalin t ap fè n byen woy 
Devan radiyès Dominiken, yo ta ede n goumen 
Tout sa k fè nou parèt gran, se nan listwa nou yo ye 
Nou bezwen lidè vanyan ki pap preche n reziye n 
Ki gen kouraj ak dinyite 

[Hook 2] 
Pran sans nou, 
Anmwe sekou, n ap pèdi eskanp figi nou 
(Si maladi n pi grav nou pral kadav) 

[Horns] 
K L A S S , klass 
Manman (3x) 

[Keyboard] 
JP fè travay ou 

Rapidite - sa li ye 

Se nan Klass la tout pawòl pale 
Wi se nan Klass la tout pawòl pale 

[Hook 2] 

[Horns] 
Si n pa parèt ansanm nou pral disparèt ansanm wi mezanmi, hehey 
Al medite sou sa