PAROLES DE CHANSONS

BIC

Aba Kanaval

[BIC] 
Aprè ansiklopedi tout mo sal yo 
Aprè anbativant kout yayad yo 
Aprè atis k ap detwi atis parèy yo 
Kisa kanaval pote pou peyi sa a ? 
Aprè djaz ki gen cha men kip a gen tèt kamyon 
Aprè tèt kamyon kap pèdi fren 
Ronm, kann ki fèl, stann byè koktèl 
Wiski lyann bande 
Nouvote tranpe nan bouyi vide 
Aprè kèlke baf, kèlke paf 
Aprè pwojè k’ monte ak kèlke saf 
Aprè separasyon ak kèlke staf 
Kisa kanaval pote pou peyi sa a ? 

[Cinthia] 
Si se pou n montre wotè sitadèl la 
Wi n’ap vote, on sèl kout kle 
Si se poun montre bèl koule jakmèl yo 
Wi n’ap vote, yon sèl kout kle 
Si se poun montre kilti ak fyète nou 

[BIC] 
Men si se sam wè la m ap di 
ABA ! ABA ! ABA ! 
Aba kanaval kap kòche zòrèy pitit fi m’ yo 
ABA ! ABA ! ABA ! 
Kanaval ki pa panse pou moun enfim yo 
ABA ! ABA ! ABA ! 
Animatè k’ap bare bèl kanaval yo 
ABA ! ABA ! ABA ! 
Pwomotè k pran atis pou pla sandal yo 

[CINTHIA] 
Si se pou vann atizana lokal yo 
Wi n’ap vote, yon sèl kout kle 
Pou ankouraje pwodiksyon nasyonal yo 

[BIC] 
Si se pou n montre lemonn 
Sa nou gen kòm valè, m’ dakò ak kanaval 
Men si se pou sa n’ap fè la m’pap bouke di 

ABA! ABA! ABA! 
Atis la annik site tèm kanaval 
Li panse se sijè a li trete 
ABA! ABA! ABA! 
Lèw fè sa, se kanaval ou maltrete 
ABA! ABA! ABA! 
Bon lonje men w PLA ! 
Vini lonje men w PLA ! 
Wa sonje m’ te tape w sou dwèt 
Pou pa janm fè sa ankò 

ABA! ABA! ABA! 
On kanaval san touris 
ABA! ABA! ABA! 
Men ki chaje ak Tourista 
Ababila! 

Ane sa a Black Easy pap la 
Pou li ba nou bèl plezi 
Priye pou li fèmen sèkèy la, kitel ale 
Men lòt Black la te gentan kite yon mesaj 
Si n’ vin nan kanaval la 
Se pou nou ka danse 
Sin vin nan kanaval 
Se pou kè nou kontan 
Sin vin nan kanaval la 
Leve 2 men anlè 
Black Easy, Alex, Kanaval sonje nou ! 

ABA! ABA! ABA! 

M poko Ay! 
Odepeint gwoup konstriksyon 
ABA! ABA! ABA! 
Tann mwen, m’pral nan « Secret de la vie » 
ABA! ABA! ABA! 
Apre sa, Rèv sinema tèt dwat 
ABA! ABA! ABA! 

Nan tou wòch mwen te ye 
Yo voye rele mwen 
O ! men koudjay pran beton an O ! 
Nan Sèkèy mwen m’kouche 
M’tande yap chante mwen 
O ! men koudjay pran beton an O ! 
Nan simityè a m’ye m’ tande y’ap fredone mwen 
O ! men koudjay pran beton an O ! 
Man Lolo! 

ABA! ABA! ABA! 
ABA! ABA! ABA! 
BIC Tizon dife 
Atis k ap ranpe pou moute cha yo 
ABA! ABA! ABA! 
Cisco, Pawòl tanbou 
Master Luck, Klip Studio bit la 
Kote ti rasta, ti batè ak ti gato 
Di Kenken al di Orloff 
Poze nèt…