PAROLES DE CHANSONS

J-Beatz

Mwen Regrèt

[Intro] 
J-Beatz and another one 
Wowowowo 
Wendyyyyy 

[Verse 1] 
Depi lèw pa la chak segond tankou mwa 
Li mèt gran jounen m pa wè tankou nwa 
Ou te konn kijan pou w trete m ou gate m tankou lwa 
Ou pran swen m tankou manman m ou trete m tankou wa 
Please baby tounen, tounen pou m pa fou 
Pa gen on jounen ki pase pou m pa sou 
M rive nan on pwen m pa ka kontwole santiman mwen 
M pa ka kenbe ankò cheri m pa santi manb mwen 
Lè m sonje kò w – m regret 
Bouch ou – m regret 
Lè m ap panse jan lanbi a dous – m regret 
E m vle fè rès vi m avè w son w sèman 
Banm on lòt chans pou m pwouve w jan m vle w Sensèman m regret 

[J-Beatz] 
Yap di m jan kè ou kontan 
Mwen m nan doulè ak soufrans 
Se kounya l resi frape m se tout bon ke ou ale 
M pat baw ase enpòtans tout tan se imilyasyon 
Cheri doudou m regrete, eh 

[Hook] 
Yon jounen san manje pou w wè jan lavi miserab girl 
Mwen regret baby (2x) 
M santi m vle derarye si w wè jan lavi m mizerab girl 
Mwen regret baby (2x) 

[Verse] 
Lè w pa bò kote m m pèdi tout esperans 
Ou se sèl fanm m te ka fè tout eksperyans 
M regrèt chak grenn jou m pat fèw plezi 
M regrèt olye de diskite m pat fè pwezi 
Cheri ou pa sonje lè m ap rele w manmi 
Lè map manje lanbi a, lè map kore w nan mi 
Lè wap met presizyon wap fè m rele – oh why 
Lè lèn ap souse pou lòt, lè nap fè sixty nine 
M sonje karès yo m regrèt men w 
M sonje gouyad yo m regrèt ren w 
M anvi fè tòtòt m regrèt sen w 
M sonje jan w trete m m regrèt swen w 
Please banm on lòt chans nan vi w poum met gete 
M tèlman regrèt ou m regrèt lèw pete 
Cheri ou gen on bagay ke lòt yo pa genyen 
M pat pè met bouch mwen nan lanbi a menm lèw pat benyen 
M regrèt 

[Hook] 

[Keyboard solo] 
Hey hey hey hey 

M regrèt baby – cheri m regrèt ou 
M regrèt baby – baby m regrèt ou 
M regrèt baby – manmi m regrèt ou 
M regrèt, m regrèt 

[Keyboard solo] 
Men gouyad 

[Hook]