PAROLES DE CHANSONS

Balalatèt

Pa Gen Pou Mwen

[Intro] 
Heavy Headz Music 
Rey Lex ki sou beat la 

[Verse 1] 
Yeah..ahn 
Kè nèg yo sou biskèt lè yo wè se mwen k sou kònè a 
Anmède m pou wè, m'gen nèg k'ap tann ou nan kònè a 
Gentan wè w s'on ti bitch pou jan w'ap fè kòlè a 
Avanyè m'ap pase PV, m'wè se ou k nan kònè a 
Tout sa k'ap pale mwen mal, m’pral fè nou tout peye sa 
Nèg yo panse m'pat gen hit ankò, men m’te sere sa a 
Nèg rabòday ban m respè m menm jan ak nèg ki nan konpa 
E lè fanatik mwen wè m, yo di m sa k fè m dezòd konsa a 
Bob Cailloux, m'pral avili w andan pwòp kay ou 
Al site non lòt nèg ki nan ki nan pwòp size ou 
Montre sa m vo deja ki vle di m'twa fwa ou 
Ce mec il est talentueux, alors mon cher avoue 
M’kale kò m jan m vle, baz mwen di fè sa m vle 
Genyen kat frè m ki bandi so se nan san m li ye 
Menm si n'ta nan kous m'ap kite w pran devan 
Rapè kanibal manje rapè sou dan devan 

[Hook] 
Depi sou jan mwen lage a - w'ap wè pa gen pou mwen 
Gade swag mwen - w'ap wè pa gen pou mwen 
Anpil liriks ak flo - w'ap wè pa gen pou mwen 
Gade m byen non - w'ap wè pa gen pou mwen 
Pa gen pou mwen (Balalatet) 
W'ap wè pa gen pou mwen (Di yo sa) 
Jan m lage sou beat sa a - w'ap wè pa gen pou mwen 

[Verse 2] 
M’pa fè mizik pou nèg anlè, m’pa fè mizik pou nèg anba 
Men nèg anlè banm respè a menm jan avèk nèg anba 
Nan rap la m'son teroris e mizik sa a s'on atenta 
Tiye chak grenn beat, ou ka pran m pou Ebola (langyèt) 
Plis m'ap fè hit, plis nèg ap rayi m 
Menm sa k te pi gwo fan mwen yo anvi trayi m 
M'son gwo jwè 5 etwal, m'pa jwe nan ti ekip 
Ou pap ka mezire m, eske w ka kontwole grenn mayi (non) 
M'pat parèt an premye, men kounya m'ap depase nou 
Tankou lakrè sou tablo, chak grenn rapè m'pral efase nou 
Liriks nèg yo chifonnen, pase kote m banm repase nou 
M'twouve memwa nou kout, sa k'ap pase nou 
M’pot plis chalè ke ete, e m”file pase epe 
Nenpòt pwogram m'ale kounya, yo pa mande m peye 
Zonbi anik goute sèl li pa mande rete 
Chak grenn fanm ki kouche avè m, yo pa mande leve 

[Hook] 

[Outro] 
Try me try me 
Imma get his whole motherfucking family 
And I ain't playing with nobody 
Fuck around and I'm gonna catch a body