PAROLES DE CHANSONS

Alan Cavé

Tou Kareman

Yeah, 
Tou kareman ou enstale w nan vi m 

Cheri w fè m mache sou men mwen 
Fè m wè lanmou sou tout chimen 
Fè m dekouvri sa m'pat konnen 
Lò m kwè tout pòt te finn femin 
Ou fè soley la retounen 
Fè m rejwenn yon kè k' vle chante lavi 
Avèk bèl pwezi 

Tou karemen, ou enstale w nan vi mwen 
Men tou bònman, ou pran plas andan kè mwen 

Cheri kenbe mwen san rete 
Di m kilè kòk la pral chante 
Ki kote la lin lan kache 
Kondwi mwen nan peyi k' sanble w 
Kote san ap sispann koule 
Kote gen bèl amoni lavi, ou kòmanse fleri 

Tou karemen, yeah ou enstale w nan vi mwen 
Men tou bònman, baby ou pran plas andan kè mwen 

Mpap janm sispann di ou mèsi 
Pou bèl dezi ke ou banmwen 
This love is so, is so crazy 
Cheri, chak jou, ou fè m souri, ou fè m soufri 
Cheri w banmwen bèl plezi 
Fe tout kò m tout tan ap fremi 
Cheri san menti, lanmou pa gen pri 

Cheri w fè m ap depale 

O gad'on lanmou wo k' vinn pou mwen k' revize lage m 
Gad'on lanmou wo k' vinn pou mwen k' deside touye m 

Ou enstale w nan vi mwen 
Ou chita andan kè mwen 
Ou mèt fè sa w pi pito 
Ou se pi bèl kado Bondye te ka banmwen 

 
Ou enstale w nan vi mwen 
Ou chita andan kè mwen 
Ou fè mwen anvi rele 
Ou fè mwen anvi kriye 

Gad'on lanmou wo k' vinn pou mwen k' revize lage m 
Gad'on lanmou wo k' vinn pou mwen k' deside touye m 

Ou enstale w nan vi mwen 
Ou chita andan ke mwen 
Ou mèt fè sa w pi pito 
Pi bèl kado Bondye banmwen 

[Keyboard solo] 

Menm si mwen pè, mwen kwè nan bonè chak jou w banmwen, 
Chak jou w pote bèl fanm o, nan vi mwen 
Cheri se avè w map rete ou mèt enstale w, pa bezwen enketwete w, 
Ou la pou tout tan bèl fanm o, nan vi mwen 

Ou enstale w nan vi mwen 
Ou chita andan ke mwen 
Ou mèt fè sa w pi pito 
Ou se pi bèl kado Bondye banmwen