PAROLES DE CHANSONS

Alan Cavé

Delala

Tou kareman ou enstale ou nan vi'm 
Cheri, ou fè m' mache sou men mwen
Fè m' we lanmou sou tout chimen 
Fè m' dekouvri sa m' pat konnen 
Lè m' kwè tout pòt te fin femen 
Ou fè soley la retounen, fè m' rejwenn 

Yon kè k' vle chante lavi 
Avek bel pwezi 
Tou kareman wo wo wo wo wo 
Ou enstale ou nan vi mwen 
Men toubonman wo wo wo wo wo 
Ou pran plas anndan kè mwen 
Cheri, kenbe mwen san rete 
Di m' kilè kòk la pral chante 
Ki kote lalin lan kache 

Kondyui mwen nan yon peyi k' sanble w' 
Kote san ap sispann koule 
Kote k' gen bel amoni 
Lavi rekomanse fleri 
Tou kareman... 
M'pap janm sispann di w mesi 
Pou bèl dezi ke ou ban mwen 
This love is so crazy 
Cheri, chak jou ou fè m' souri, 
Ou fe m' sourri 
Cheri, ou ban m' bèl plezi, 
Fè tout kò m' tout tan ap fremi 
Cheri, san manti, lanmou w pa gen pri 
Cheri ou fè m' depale 
WO! Gade yon lanmou Wo 
Ki vin pou mwen ki refize lage m' 
WO! Gade yon lanmou WO 
Ki vin pou mwen ki deside touye m' 
Ou enstale ou nan vi mwen 
Ou chita nan ke mwen 
Ou met fè sa ou pipito 
Ou se pi bèl kado Bondye 
Te kan ban mwen 
Ou enstale ou nan vi mwen, 
Ou chita nan kè mwen 
Ou fè mwen anvi rele, 
Ou fè mwen anvi kriye 
Menmsi mwen pè, 
Mwen kwè nan bònè 
Chak jou on ban mwen, 
Chak jou ou pote 
Bèl fanm O, nan vi mwen 
Se ave ou m'ap rete, 
Ou mèt enstale ou 
Pa bezwen enkyete ou 
Ou la pou tout tan 
Bèl fanm o, nan vi mwen