PAROLES DE CHANSONS

Alan Cavé

Ban Mwen Lanmou

[Verse 1] 
Cheri mwen sèmante 
Pou mwen renmen ou pou letènite 
Mwen jire pou m damou ou 
Toulèjou pake se ou m vle 

[Verse 2] 
Cheri mwen an verite 
Jou aprè jou m wè se avèw poum ye 
Mwen jire pou m damou ou 
Toulèjou pake se ou mwen vle 

[Bridge] 
Lanmou m pou ou telman fò 
Cheri mwen pa p janm fè ou tò 
Doulè kè ou se doule kè mwen tou 
Menm Lè nou fin ale se pou moun di se vre 
Lanmou nou se pi bèl lanmou k te ekziste 

[Chorus] 
Banmwen lanmou w doudou 
Banwen lanmou 
Konnen se ou mwen damou pou toujou 

Menm si mwen pa zwazo 
Lè ou la m gen zèl nan do 
M santi m anvi vole 
Jouk na syèl nou rive 
Fanm mwen fanm karamèl 
Pou mwen se ou k pi bèl 
Chalè ou natirèl 
Cheri ou dous dous kou myèl 

[Chorus] 
Banmwen lanmou w doudou 
Banwen lanmou 
Konnen se ou mwen damou pou toujou 

Kon ‘w peyi san solèy 
Lè ou pa la m nan fè nwa 
M santi mwen tèt anba 
Se kè mwen ki andèy 
Avè ou cheri m nan syèl 
Karès ou dousi kè m 
Tankou nan on bèl powèm 
Lanmou nou etènèl 

[Chorus] 
Banmwen lanmou w doudou 
Banwen lanmou 
Konnen se ou mwen damou pou toujou 

Ou ki sèl gout dlo nan sous mwen 
Ou ki sèl pwason lanmè mwen 
Ou ki sèl zetwal nan syèl mwen 
Ou ki sèl solèy planèt mwen 
Ou ki sèl fanm nan vi mwen 
Ou ki sèl fanm nan kè mwen 
Ou ki sèl fanm pou mwen 
Se ou cheri mwen renmen 

[Chorus] 
Banmwen lanmou w doudou 
Banwen lanmou 
Konnen se ou mwen damou pou toujou