Gérard-Marie Tardieu, premye fenèt nanm yon pèp se lang li

Publié le 2021-12-02 | lenouvelliste.com

Festival Entènasyonal Literati Kreyòl la lanse jou ki te mèkredi premye desanm lan, nan otel Mariott nan Tijo, nan Vil Pòtoprens. Anpil ekriven, jounalis ak moun ki tizè kilti ak literati te fè deplasman. Sal Ayizan nan Marriott te bonbade ak kretyen vivan. Elèv lekòl, atis, powèt, plis pase 200 moun te prezan nan lansman twazyèm edisyon FEL la. Gérard-Marie Tardieu, akademisyen, gwo defansè lang kreyòl, te pwofite lokazyon sila pou pale ak piblik la. Pale ak piblik la pase li nesesè pou n pale. Mache simen pawòl nan tout kwen pou fè lang kreyòl la moute piwo. Epi pa anpeche okenn Ayisyen pale lang lan.

Kreyòl tout kote san fòskote. Pou akademisyen an lang se premye fenèt nanm yon pèp. Se nan fenèt nanm pèp la nou ka gade listwa ak demen.

Kreyolis Gérard-Marie Tardieu salye twazyèm edisyon Festival Entènasyonal Literati Kreyòl. Pou akademisyen an, evènman wòdpote sa s on evènman tout kouch nan sosyete a ta sipoze sipòte.

« Ala yon bèl tèm nou chwazi ane sa a: « Literati nan konstriksyon moun ». M renmen tèm sa anpil. Dayè nan ane 1986 nan yon liv "Vin Eskout Louvèti", m t ap simaye pawòl sila a : « Annou tout vini moun toutbon vre ! » Mwen menm ki deja ekri 108 liv kreyòl, m ap di ou, m ap di nou tout ki la a: m ap kontinye bat tanbou kreyòl la. M ape frape banbou ak kòn kreyòl la alawonnbadè, kouwè yon majò jon. Paske premye fenèt nanm yon pèp se lang li. Paske lang yon pèp, se twòkèt ki pote tout richès kilti pèp sa a. Paske baton ki nan men ou, se ak li ou pare kou. » se deklarasyon akademisyen an fè lè li t ap prezante diskou sikonstans lan.

Akademisyen an fè konnen li patisipe nan festival la avèk yon santiman  kè kontan, paske malgre sitiyasyon peyi a ekip festival la kenbe fèm pou festival la reyalize. « Santiman fyète tou, paske mwen te konte apeprè 200 jèn nan sal la. Fyète wi, paske jèn sa yo pral pran larelèv demen. Apre lansman festival la Le Nouvelliste te fè yon ti batbouch ak akademisyen an.

Le Nouvelliste : Akademisyen Gérard-Marie Tardieu ou se yon gwo defansè lang kreyòl. Jodi a fè 3 zan depi w ap patisipe nan Festival la. Daprè ou  menm ki wòl veritab Festival Entènasyonal Literati Kreyòl nan sosyete a ?

Gérard-Marie Tardieu : Ayiti ki bay omwens 70 % moun ki pale kreyòl nan lemonn, Festival la ap fè li vini lidè tout pèp ki pale kreyòl yo. Lidè pou tout ayisyen k ap viv Kanada, Nouyòk, Miyami, Brezil, Chili, Sendomeng, men tou lidè pou tout lòt moun ki pale kreyòl ki soti : Matinik, Gwadloup, Giyàn, Sentlisi, Dominik, il Moris, Reyinyon, Sechèl, Trinidad. Wodrig, Lwizyàn.

Le Nouvelliste : Poukisa yon festival konsa sipoze jwenn sipò tout kouch nan sosyete a ?

Gérard-Marie Tardieu : Fòk tout kouch nan sosyete a deside bay kreyòl la gwo jarèt atravè Festival Entènasyonal Literati Kreyòl. Se okazyon pou n vann kilti nou. Se okazyon pou n wè kouman nou kapab separe richès kiltirèl sa a avèk lòt pèp. Separe se ale wè lakay yo tou, pou nou gade richès pa yo nan lang kreyòl la. Separe : pou tout moun kapab jwenn. Piti, piti Festival la ap fè chemen li, mwen swete pou li vini yon gwo evennman atravè lemonn.Réagir à cet article