Apèl pou kontribisyon revi Kreyoliti

Publié le 2021-10-07 | lenouvelliste.com

Sant etid ak rechèch kreyoliti (SEREK) ap soti premye nimewo « Revi Kreyoliti » ki gen pou tèm « Literati ak vyolans ». Revi sila a se yon mwayen pou ankouraje pwodiksyon syantifik nan lang kreyòl la epi favorize regwoupman ekriven kreyolofòn yo. SEREK lanse premye nimewo revi a sou vyolans kòm fenomèn sosyal pandan li ap konsidere literati kòm fenèt obsèvasyon.

Sant etid ak rechèch kreyoliti (SEREK) ki kreye nan dat 21 novanm 2019 gen objektif fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl  pandan li ap sèvi ak literati epi travay ki fèt nan kèk lòt domèn ap lanse apèl pou premye nimewo revi li a.

« Vyolans se yon fenomèn sosyal ki kale nan divès rapò sosyal ki travèse evolisyon istorik sosyete a. Li pran divès fòm daprè kontèks oubyen espas li ap deplòtonnen an. Konsa tou, divès aktè nan sosyete a viv li, reyaji, entèprete li sou plizyè fòm. Zèv literè yo, ki se yon mòd espresyon yon fòm atizay pa rete bèbè douvan reyalite sa a, plizyè kreyatè zèv literè oubyen pwodiktè zèv syantifik ki marande ak literati eseye mete kout penso pa yo nan tantativ pou abiye oubyen entèprete reyalite a.

Daniel Madelénat, nan liv ki rele Précis de littérature comparée (Pierre Brunel et Yves Chevrel, dir. 1989), rete kwè pwodiksyon atizay yo se pwodiksyon sosyal yo ye, kout penso, tout touch ki pou anbeli yo pa separe ak lantouray politik, relijyon, abitid ekonomik oswa tout kras panse ki ap dodomeya lavi nan sosyete yo. Se sou baz prensip sa a li ap eseye klise rapò literati genyen ak sosyete », se agiman responsab yo sou enpòtans nouvo revi sila genyen.

Sant etid ak rechèch kreyoliti (SEREK) rete kwè premye nimewo revi sa a kapab pèmèt yo rasanble divès refleksyon sou fenomèn vyolans lan pandan li ap sèvi ak literati kòm pretèks.

Pwojè a vize pibliye zèv tout otè (swa nan peyi Ayiti oubyen nan peyi etranje) ki ap ekri nan lang kreyòl ayisyen an epi ki entèrese ak tematik ki ap trete nan revi a. Atik yo ka pran fòm yon kritik tèks, yon sentèz oswa rapò yon rechèch, tradiksyon, analiz yon fenomèn ki marande ak literati, oubyen tout lòt fòm pwodiksyon konesans ki gen rapò ak filozofi revi a. Revi a ap soti 2 fwa nan yon ane (chak 6 mwa), epi li ap pibliye sou vèsyon papye.

Pou garanti yon bon nivo syantifik, nan tèt revi a gen yon komite direksyon ak yon komite syantifik. Chak tematik yo ka egzije divès kalite espesyalizasyon daprè jan otè yo deside abòde yo, nan sans sa a, komite syantifik la ap gen ladan li espesyalis nan divès domèn : lengwistik, literati, istwa, sosyoloji, edikasyon...

Kondisyon pou soumèt kontribisyon an:

Enterese a dwe voye pwopozisyon kontribisyon an (1000 karaktè pou pi plis) 15 novanm 2021 pou pi ta (li dwe gen ladan li : tit ak tip travay la, objektik, rezime). Voye li nan kreyoliti9@gmail.com

Tèks la dwe ekri nan lang kreyòl ayisyen an. Otè yo dwe soumèt kontribisyon an septanm pou pi ta (Fòma doc sou kreyoliti9@gmail.com)  Tèks la pa dwe ko janm pibliye okenn kote. Tèks la ta dwe genyen soti 15 000 karaktè pou rive 30 000 (espas pa ladan l).Réagir à cet article