Kadans

Ak « Kadans », Cherlie Rivage desinen lespwa

Publié le 2021-10-01 | lenouvelliste.com

Cherlie Rivage, powetès, operatris kiltirèl, fenk pibliye yon rekèy powèm ki pote tit « Kadans » anba kouvèti edisyon Floraison. Nan « Kadans » powetès la itilize anpil imaj estetik. Anpil bèl pawòl fè kenken. Anpil emosyon. « Kadans » se yon miwa. Yon miwa pou gade lavi. Lanmou. Lasoyete. Leta. Lavi. Lespwa.

« Kadans » se yon liv ki divize an plizyè pati. Premye pati a powetès la dekri mizè timoun yo. Mizè ki make nan figi vil Pòtoprens, jan vil la vin alagraba. Nan dezyèm pati a, powetès la revòlte sou dominasyon fanm yo ap sibi pandan l tou ap fè elòj pou latolerans. Twazyèm pati a se anpil bèl pwezi orijinal sou lanmou ak santiman. Nan dènye pati a powetès la rann yon dènye omaj ak Georges Castera ak lang kreyòl la. « Kadans » se yon rekèy imòtèl.

Nan « Kadans » Cherlie Rivage itilize anpil elips ak yon pakèt bèl imaj. Li pa met zip nan lang li pou l plenyen mizè nou men pwezi a koule sou konn yon flèv. « lanmò mòde lang ».

lavi m pran lari

pla menm tchwipe antèman m » Cherlie Rivage kadanse avèk mo yo pou l konstwi yon monn kote « lanmè pot sekrè l anba pye l ». Imaj yo fò, youn rele lòt. Gen yon pawòl powetik nan « Kadans » ki angaje. Angaje pou koz timoun. Pou koz lanmou. Plim powèt la esplike mizè tchovi yo, « Ti moun mal nouri ».

se pwa grate

sou do latè

« yo la sou totwa a

y ap fè kous ak lanmò », p. 15

Powèm ki nan « Kadans » yo gen yon atmosfè vizyèl. Chak vè tankou s on bèl penti reyalis. Chak koudèy, revele yon mistè. Pwezi Cherlie s on chan k angwase. Powèt la boure lank li nan konsyans tout moun ki lakoz rèv ti moun yo ap flannen. « Kadans » se yon rekèy ki bay anpil plas ak revandikasyon sosyal yo. Powèt la pa neglije mete chèlbè nan pli m li pou l pale. Pou l rele anmwe pou chak timoun lasyosyete a ap kanni rèv li.

 Kadans se yon powèm ki chante vil Pòtoprens tou. Yon chan ki dous. Ki chaje ak kòlè. « m glise menm

dousman anndan yon powèm

pil fatra tchuipe

epi Pòtoprens file

nan kreyasyon m », p19

Nan « Kadans » Pòtoprens s on vil pikankwenna. S on vil k ap tete lanmò. « Vil la tankou yon vye retay tan lavi bay do

dlo santi

ma labou

salte

malpwòpte

plezi gaye

plezi pa bay glofleman

plezi ooo

kite m plezire sou fatra

ak kavalye Leta »

Sa ki make m nan liv Cherlie Rivage la se angajman l ak estil pwezi l la. Li pa fè pwezi pou griyan dan ni pou desann lakansyè l devan pye lanmè. Kadans se yon liv k ap rete nan posterite.

Se yon liv pou rele chalbare dèyè moun k ap « klete tifi ». Se yon rekèy ki pote vwa pou tout fanm k ap sibi vyolans. Yon rekèy k ap mande yon lòt sosyete.

« depi m fè sa m gade w

tout zetwal al mouri nan je w

latè pèdi bwòdè l

jou l bliye pot lodè kò w »

Kadans se yon rekèy pou moun ki damou tou ki konn sa k renmen.  

Paske powèt la gen yon estil orijinal. Cherlie Rivage di malè nou ak souplès.Réagir à cet article