PAROLES DE CHANSONS

Sweet Micky

Kite Yo Pale

[Verse 1]
Wi…
Tout lajounen m chita m ap gade vwazen k ape pale nou mal
Sa pa janm anpeche n travay, nou pa sispann fè bon bagay
Dyòl alèlè yo pa janm konprann plis yo la y ap ranse, plis y ap fè bak
Nou menm nou la n ape fè greenback, yo menm yo la y ape rablabla

[Hook]
Yo pale, yo pale
Kite yo pale
Yo pale, yo pale, yo pale e
Kite yo pale
Dyòl alèlè yo k ap pale
Kite yo pale
Yo pale, yo pale, yo pale e
Kite yo pale

[Verse 1]

[Keyboard solo]

Come on
Wo o o o
Hit it, hit it
Wo wo wo
It’s one, it’s a two, it’s a three, it’s a four
Vole vole e

[Chorus]
Se chak jou n ap travay fè bon bagay
Yo menm y ape pale, pale, pale
Micky, give me your best boy
Micky, give me your best
Micky, give your best boy
Yo Micky

[Chorus]

Come on, man

[Chorus]
Moun nan Nò yo – kite yo pale
Nòdès, Nòdwes, moun nan Nip yo – kite yo pale
Latibonit o – kite yo pale
Moun Nodès, moun Sidès, mwen di moun nan lwès yo – kite yo pale
Ay moun nan Sud yo – kite yo pale
Moun nan Sant, dyaspora, fanatik Micky yo k la a – kite yo pale

Hey
Give me your best boy
Micky, give your best boy
Nou mele, nou mele, nou mele
Say what? Ay!

[Outro]
Ou konn kijan y ap voye w
Ou pa konn kijan w ap tounen
Lè w tounen, w tounen san dan
Yo rele sa mazora